Gudstjenester fremover.Oppdatert 01.10.15

OKTOBER


Torsdag 1.oktober
Sannidal kirke er åpen fra kl. 21 -22. Kveldsbønn kl. 21.30

4.oktober: 19. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Temagudstjeneste – Skapelsen
En dugnadsgudstjeneste v/frivillige
Offer til Gautefall Fjellkirke

Torsdag 8. oktober
Sannidal kirke er åpen fra kl. 21 -22. Kveldsbønn kl. 21.30

Torsdag 15. oktober
Sannidal kirke er åpen fra kl. 21 -22. Kveldsbønn kl. 21.30

18.oktober: 21. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Dåp. Nattverd
Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband

Torsdag 22. oktober
Sannidal kirke er åpen fra kl. 21 -22. Kveldsbønn kl. 21.30

25.oktober: 22. søndag i treenighetstiden – Bots- og bønnedag (OBS: Vintertid)
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste m/ konfirmantpresentasjon
Michael Wohlenberg
Dåp. Juntos – Sannidal Soul Children.
Offer til menighetsarbeidet

Torsdag 29. oktober kl. 19.00.
Salmekveld
Tema: Reformasjon og allehelgen
Michael Wohlenberg
Kollekt til innkjøp av ny salmebok

Torsdag 29. oktober
Sannidal kirke er åpen fra kl. 21 -22. Kveldsbønn kl. 21.30

NOVEMBER


1. november: Allehelgensdag
Sannidal kirke kl.11.00
Allehelgensgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Laudate. Kammerkvartett.
Nattverd
Offer til menighetsarbeidet

Torsdag 5. november
Sannidal kirke er åpen fra kl. 21 -22. Kveldsbønn kl. 21.30

Torsdag 12.november
Sannidal kirke er åpen fra kl. 21 -22. Kveldsbønn kl. 21.30

15.november: 25. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.18.00.
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Kjølebrønd Blåsegruppe
Offer til Stefanusalliansen

Torsdag 19. november
Sannidal kirke er åpen fra kl. 21 -22. Kveldsbønn kl. 21.30

22. november: Kristi kongedag – siste i kirkeåret
Sannidal kirke kl.18.00
Lysmesse m/konfirmantene
Michael Wohlenberg
Juntos – Sannidal Soul Children.
Offer til menighetsarbeidet

Onsdag 25. november kl. 19.00
Salmekveld
Tema : Advent og aftenbønn
Michael Wohlenberg og Laudate
Kollekt til innkjøp av den nye salmeboka.

Torsdag 26.november
Sannidal kirke er åpen fra kl. 21 -22. Kveldsbønn kl. 21.30

29. november: 1. søndag i advent
Sannidal kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste.
Michael Wohlenberg
Dåp. 4-års-bok og 6-års-bok.
Sannidal kirkes barnekor.
Offer til menighetsarbeidet

DESEMBER


Torsdag 3. desember
Sannidal kirke er åpen fra kl. 21 -22. Kveldsbønn kl. 21.30

6. desember: 2. søndag i advent
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Nattverd
Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø

Med forbehold om endringer