Gudstjenester fremover.


Oppdatert 29.12.14

JANUAR 2015Torsdag, 1.januar: Nyttårsdag / Jesu navnedag
Sannidal kirke kl.12.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Nattverd
Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband

4.januar: Kristi åpenbaringsdag
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til menighetsarbeidet

18.januar: 3. søndag i åpenbaringstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Dåp
Offer til Kirkens SOS i Telemark

25.januar: 4. søndag i åpenbaringstiden
Gautefall Fjellkirke kl. 15.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til Gautefall Fjellkirke
(KRIK og SMUK på Gautefall)

FEBRUAR1.februar: Såmannssøndag
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til Det norske Bibelselskap
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten

8.februar: Kristi forklarelsesdag
Sannidal kirke kl.11.00
Lys Våken gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Sannidal kirkes barnekor
Offer til menighetsarbeidet

22.februar: 1. søndag i fastetiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til Prosjekt Funksjonshemmede i El Alto

MARS


1.mars: 2. søndag i fastetiden
Jambakkmyra kl.12.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg

15.mars: 4. søndag i fastetiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til KRIK Sannidal og Kragerø

29.mars: Palmesøndag
Sannidal kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til menighetsarbeidet

APRIL


Fredag 3.april: Langfredag
Sannidal kirke kl. 09.00
Pasjonsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø

5.april: Påskedag
Sannidal kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til Prosjekt Sosial innsats i Bangkok

Mandag, 6.april: 2. påskedag
Kjølebrønd bedehus kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til Prosjekt Sosial innsats i Bangkok

19.april: 3. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.11.00. Familiegudstjeneste.
Michael Wohlenberg
Sannidal kirkes barnekor
Offer til Normisjon i Telemark

26.april: 4. søndag i påsketiden
Sannidal kl.19.00
Ung Messe. Samtale med konfirmantene.
Michael Wohlenberg
Juntos – Sannidal Soul Children
Kollekt til menighetsarbeidet

MAILørdag, 2.mai : Sannidal kirke kl.13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Kollekt til menighetsarbeidet

3.mai: 5. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Kollekt til menighetsarbeidet

Søndag, 17.mai: Grunnlovsdag - Søndag før pinse
Sannidal kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste
Michael Wohlenberg
Sannidal kirkes barnekor
Offer til speiderne i Sannidal

24.mai: Pinsedag
Sannidal kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til Prosjekt Funksjonshemmede på El Alto

Mandag, 25. mai: 2. pinsedag
Stangnes kl.12.00
Friluftsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til Gautefall fjellkirke

31.mai: Treenighetsdagen / 1. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg

Med forbehold om endringerMed forbehold om endringer


Med forbehold om endringer.