Gudstjenester fremover.Oppdatert 04.12.14

DESEMBER14.desember: 3. søndag i advent
Sannidal kirke kl.17.00
Julemusikk
Michael Wohlenberg
Kollekt til barne- og ungdomskor og
korps

Onsdag, 24.desember: Julaften
Sannidal bokollektiv kl.11.00
Sannidal omsorgsbolig kl.1145
Gudstjenester v/ Michael Wohlenberg

Sannidal kirke kl.15.00
Familiegudstjeneste
Michael Wohlenberg
Kollekt til Kirkens Nødhjelp

Torsdag, 25.desember: Juledag
Sannidal kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til Det norske Misjonsselskap

Med forbehold om endringer

Med forbehold om endringer


Med forbehold om endringer.