Gudstjenester fremover.


Oppdatert 02.04.15

APRIL

Fredag 3.april: Langfredag
Sannidal kirke kl. 09.00. Pasjonsgudstjeneste
Michael Wohlenberg. Klassisk musikk v/kvartett
Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø

Sannidal bokollektiv kl. 16.00
Nattverdgudstjeneste .Michael Wohlenberg

Påskeaften - lørdag 4. april kl. 11.00
Sannidal omsorgsboliger. Andakt v/ Michael Wohlenberg

5.april: Påskedag
Sannidal kirke kl.11.00. Høytidsgudstjeneste. Michael Wohlenberg
Nattverd. Offer til Prosjekt Sosial innsats i Bangkok
Gudstjenesten overføres på Hallo Kragerø

Mandag, 6.april: 2. påskedag
Kjølebrønd bedehus kl.11.00. Gudstjeneste. Michael Wohlenberg
Kjølebrønd Blåsegruppe. Offer til Prosjekt Sosial innsats i Bangkok

19.april: 3. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.11.00. Familiegudstjeneste.
Michael Wohlenberg
Sannidal kirkes barnekor
Offer til Normisjon i Telemark

26.april: 4. søndag i påsketiden
Sannidal kl.19.00
Ung Messe. Samtale med konfirmantene.
Michael Wohlenberg
Juntos – Sannidal Soul Children
Kollekt til menighetsarbeidet

MAILørdag, 2.mai : Sannidal kirke kl.13.00 Konfirmasjonsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Kollekt til menighetsarbeidet

3.mai: 5. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.11.00
Konfirmasjonsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Kollekt til menighetsarbeidet

Søndag, 17.mai: Grunnlovsdag - Søndag før pinse
Sannidal kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste
Michael Wohlenberg
Sannidal kirkes barnekor
Offer til speiderne i Sannidal

24.mai: Pinsedag
Sannidal kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til Prosjekt Funksjonshemmede på El Alto

Mandag, 25. mai: 2. pinsedag
Stangnes kl.12.00
Friluftsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Kjølebrønd Blåsegruppe
Offer til Gautefall fjellkirke

31.mai: Treenighetsdagen / 1. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg

Med forbehold om endringerMed forbehold om endringer


Med forbehold om endringer.