Gudstjenester fremover.Oppdatert 30.07.15

AUGUST


2. august: 10. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 13.00
Gudstjeneste
Bente Heibø Modalsli
Nattverd
Offer til Prosjekt Funksjonshemmede på El Alto

16. august: 12. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til Søndagsskolen i Telemark

30. august: 14. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Dåp
Gullkonfirmanter
Offer til menighetsarbeidet

SEPTEMBER


13. september
Sannidal kirke kl. 19
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til menighetsarbeidet
Valg til menighetsråd/bispedømmeråd
etter gudstjenesten

20. september
17. søndag i treenighetstiden
Friluftsgudstjeneste kl. 11.00
Speidernes natursti
Michael Wohlenberg

27. september
Sannidal kirke kl. 11.00
Høsttakkefest/familiegudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer/salg til prosjekt Funksjonshemmede i El Alto, Bolivia.

Med forbehold om endringer