Gudstjenester fremover.


Oppdatert 13.10.16

2016
OKTOBER

2. oktober: 20. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Lekmannsgudstjeneste. Tale v/ Øyvind Barland. Sang v/Juntosjenter.
Offer til Kirkens SOS i Telemark.

16. oktober: 22. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Arne Lauvhjell. Dåp. Nattverd.
Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband.

30. oktober. Bots- og bønnedag.
Sannidal kirke kl. 11.00. OBS! VINTERTID!
Gudstjeneste m/konfirmantpresentasjon.
Juntos - Sannidal Soul Children.
Dåp. Offer til menighetsarbeidet.

NOVEMBER
6.november: Allehelgensdag.
Sannidal kirke kl.17.00.
Allehelgensgudstjeneste. Nattverd. Offer til menighetsarbeidet.
Kirkekaffe.

20. november: Kristi kongedag - siste søndag i kirkeåret
Sannidal kirke kl. 11.00.
Familiegudstjeneste. Sannidal kirkes barnekor.
Utdeling av 4- og 6-årsbøker.
Ofring til menighetens misjonsprosjekter. Kirkekaffe.

Tirsdag 29. november.
Sannidal kirke kl. 19.00.
Konsert med Trygve Skaug og Kor-Mix.

DESEMBER.
4.desember: 2. søndag i advent.
Sannidal kirke kl.11.00.
Gudstjeneste. Arne Lauvhjell. Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø.

Med forbehold om endringer.