Gudstjenester fremover.Oppdatert 10.05.16

2016


MAI
15.mai: Pinsedag
Sannidal kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste. Dåp.
Offer til Prosjekt Funksjonshemmede i El Alto

Mandag, 16. mai: 2. pinsedag
Støle kirke kl.12.00 NB! Flyttet fra Stangnes!
Gudstjeneste felles med Levangsheia menighet.
Michael Wohlenberg. Nattverd.
Kjølebrønd Blåsegruppe. Offer til Gautefall Fjellkirke

Tirsdag, 17.mai: Grunnlovsdag.
Sannidal kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste
Sannidal kirkes barnekor
Kollekt til speiderne i Sannidal

29.mai: 2.søndag i treenighetstiden Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.
Offer til Normisjon i Telemark

JUNI.
5. juni: 3.søndag i treenighetstiden.
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Dåp.

12. juni: 4. søndag i treenighetstiden.
Gautefall Fjellkirke kl. 12.00
Fellesgudstjeneste for alle menighetene i Bamble prosti

19. juni: 5. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.

26. juni: 6.søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Lekmannsgudstjeneste

Med forbehold om endringer