Gudstjenester fremover.


Oppdatert 16.03.2017

2017
MARS

19.mars: 3. søndag i fastetiden
Sannidal kirke kl.11: Familiegudstjeneste. Mecky Wohlenberg. Dåp. Sannidal kirkes barnekor. Offer til menighetsarbeidet.

26.mars: Maria budskapsdag
Sannidal kirke kl.11.00 : (OBS sommertid). Gudstjeneste.Mecky Wohlenberg.
Laudate. Nattverd. Offer til Søndagsskolen i Telemark.

APRIL

2.april: 4. søndag i fastetiden
Sannidal kirke kl.11.00 : Påskevandring. Mecky Wohlenberg.Sannidal kirkes
barnekor. Juntos-Sannidal Soul Children. Offer til menighetsarbeidet

Torsdag, 13. april: Skjærtorsdag
Sannidal Bokollektiv kl. 11.00 Nattverdgudstjeneste. Mecky Wohlenberg

Fredag, 14.april: Langfredag
Sannidal kirke kl. 11.00: Pasjonsgudstjeneste. Mecky Wohlenberg.

16.april: Påskedag - Påskefrokost i Kirkestua kl. 08.30.
Sannidal kirke kl.10.00: Høytidsgudstjeneste. Mecky Wohlenberg. Dåp.
Offer til Prosjekt Sosial innsats i Bangkok,
Nådehjemmet

Mandag 17. april: 2. påskedag:
Kjølebrønd bedehus kl.11.00: Gudstjeneste. Mecky Wohlenberg.Kjølebrønd blåsegruppe.
Offer til Prosjekt Sosial innsats i Bangkok -
Nådehjemmet

23.april: 2. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.19.00: Ung Messe. Samtale med konfirmantene.
Mecky Wohlenberg. Kollekt til menighetsarbeidet

30. april: 3. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.11.00: Gudstjeneste. Arne Lauvhjell. Dåp.
Offer til Gautefall fjellkirke


Med forbehold om endringer.