Gudstjenester fremover.Oppdatert 30.04.16

2016MAI


1.mai: 6. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.08.00
Gudstjeneste i Sannidal kirke.
Offer til menighetsarbeidet.
Frokost i Kirkestua etter gudstjenesten.

Lørdag 7. mai.
Sannidal kirke kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste
Kollekt til menighetsarbeidet

8. mai: Søndag før pinse
Sannidal Bokollektiv kl. 11.00.
Nattverdgudstjeneste.

15.mai: Pinsedag
Sannidal kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste.
Offer til Prosjekt Funksjonshemmede i El Alto

Mandag, 16. mai: 2. pinsedag
Stangnes kl.12.00
Friluftsgudstjeneste felles med Levangsheia menighet
Kjølebrønd Blåsegruppe. Offer til Gautefall Fjellkirke

Tirsdag, 17.mai: Grunnlovsdag.
Sannidal kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste
Sannidal kirkes barnekor
Kollekt til speiderne i Sannidal

29.mai: 2.søndag i treenighetstiden Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.
Offer til Normisjon i Telemark

JUNI.
5. juni: 3.søndag i treenighetstiden.
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.

12. juni: 4. søndag i treenighetstiden.
Gautefall Fjellkirke kl. 12.00
Fellesgudstjeneste for alle menighetene i Bamble prosti

19. juni: 5. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.

26. juni: 6.søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Lekmannsgudstjeneste

Med forbehold om endringer