Gudstjenester fremover.Oppdatert 18.08.16

2016
AUGUST

21. august: 14. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Dåp. Gullkonfirmanter. Sang v/menighetskoret Laudate.
Offer til menighetsarbeidet

28. august: 15. søndag i treenighetstiden
Kragerø kirke kl. 11.00
Byjubileum – felles gudstjeneste for alle menighetene.

SEPTEMBER

1. september. SALMEKVELD AVLYST!

4.september: 16. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste. Dåp.
Offer til menighetsarbeidet

18. september: 18. s. i treenighetstiden
Sannidal
Friluftsgudstjeneste kl.11.00.
Speidernes natursti.


25. september: 19. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Høsttakkefest. Offer til Prosjekt Funksjonshemmede i Bolivia

Med forbehold om endringer.