Gudstjenester fremover.Oppdatert 21.06.16

2016


JUNI

26. juni: 6.søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Lekmannsgudstjeneste
Jorunn Lien fra NMS deltar
Musikk: Tom Einar Andersen og Kristin Wohlenberg
Offer til Prosjekt Nådehjemmet i Bangkok.

JULI
3. juli: 7. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Kjell Wedø. Dåp.
Offer til Skjærgårds Music and Mission

17. juli: 9. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirkegård kl.09.00
Gudstjeneste.
Offer til Gautefall fjellkirke

24.juli: 10. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.09.00
Morgenbønn. Offer til Kirkens SOS i Telemark

31.juli: 11. søndag i treenighetstiden - Olsok
Sannidal bygdetun kl. 11.00
Gudstjeneste.
Offer til menighetsarbeidet

AUGUST

7. august: 12. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.13.00
Gudstjeneste. Harald Gulstad
Offer til orgelfondet

21. august: 14. søndag i treenighetstiden
Sannidal kl. 11.00
Gudstjeneste. Gullkonfirmanter.
Offer til menighetsarbeidet

28. august: 15. søndag i treenighetstiden
Kragerø kirke kl. 11.00
Byjubileum – felles gudstjeneste for alle menighetene.

SEPTEMBER

4.september: 16. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste.
Offer til menighetsarbeidet

18. september: 18. s. i treenighetstiden
Sannidal
Friluftsgudstjeneste kl.11.00.
Speidernes natursti.


25. september: 19. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Høsttakkefest. Offer til Prosjekt Funksjonshemmede i Bolivia

Med forbehold om endringer.


Med forbehold om endringer