Gudstjenester fremover.


Oppdatert 09.12.16

2016
DESEMBER.
4.desember: 2. søndag i advent.
Sannidal kirke kl.11.00.
Gudstjeneste. Michael Wohlenberg. Konfrmantpresentasjon.
Juntos - Sannidal Soul Children. Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø.

Søndag 11. desember – tredje søndag i advent:

Sannidal kirke kl. 17.00 «Det kimer nå til julefest».
Sannidal skolemusikkorps/Kroken musikkorps.
Sannidal kirkes barnekor. Juntos-Sannidal Soul Children. Kammerkvartett. Kjølebrønd Blåsegruppe. Laudate. Robert Czyz. Michael Wohlenberg.
Kollekt til barne- og ungdomskor/korps.
Gløgg og pepperkaker i våpenhuset etter konserten.

Mandag 12. desember
Sannidal kirke kl. 11.00: Skolegudstjeneste. Barneskolen.

Tirsdag 13. desember
Sannidal kirke kl. 18.00: Fredsmesse med ungdomsskolen.

Lørdag 24. desember – Julaften:
Gudstjenester/andakter institusjonene:
Sannidal bokollektiv kl. 11.00 Michael Wohlenberg
Sannidal omsorgsboliger kl. 11.45 Michael Wohlenberg

Sannidal kirke kl. 15.00: Julegudstjeneste. Michael Wohlenberg. Sannidal kirkes barnekor. Juntos - Sannidal Soul Children. Ofring til Kirkens Nødhjelp

JANUAR 2017
Søndag 1.januar: Nyttårsdag / Jesu navnedag.
Sannidal kirke kl.12.00: Salmemesse. Michael Wohlenberg. Nattverd.
Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband

15.januar: 2.søndag i åpenbaringstiden
Sannidal kirke kl.18.00: Gudstjeneste. Michael Wohlenberg.
Offer til menighetsarbeidet. Årsmøte.
Historisk foredrag om Sannidal kirke
v/Ragnar Grønåsen.

22.januar: 3. søndag i åpenbaringstiden
Gautefall fjellkirke. Ung Messe med SMUK og KRIK.
(fellesgudstjeneste med Tørdal). Nattverd. Michael
Wohlenberg.

29.januar: 4. søndag i åpenbaringstiden
Sannidal kirke kl.11.00: Familiegudstjeneste. Harald Gulstad.
Sannidal kirkes barnekor. Dåp.
Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø

FEBRUAR

12.februar: Såmannssøndag
Sannidal kirke kl.11.00: LysVåken-gudstjeneste. Michael Wohlenberg.
Dåp. Offer til Det norske Bibelselskap.

Sannidal kirke kl.19.00: Konsert med Kragerø Kantori og Robert Carding.
Kammerkvartett - Karolina og Robert Czyz , Kristin og
Mecky Wohlenberg. Kollekt til orgelfondet.

19.februar: Kristi forklarelsesdag . (VINTERFERIE)
Sannidal kirke kl.11.00: Gudstjeneste. Bente Heibø Modalsli. Dåp. Offer til
menighetsarbeidet

MARS
5.mars: 1. søndag i fastetiden
Jambakkmyra kl.12.00: Gudstjeneste. Michael Wohlenberg.

19.mars: 3. søndag i fastetiden
Sannidal kirke kl.11: Familiegudstjeneste. Sannidal kirkes barnekor.
Offer til menighetsarbeidet.

26.mars: Maria budskapsdag
Sannidal kirke kl.11.00 : Gudstjeneste.Michael Wohlenberg.
(OBS sommertid) Offer til Søndagsskolen i Telemark.

APRIL

2.april: 4. søndag i fastetiden
Sannidal kirke kl.11.00 : Påskevandring. Michael Wohlenberg.Sannidal kirkes
barnekor. Offer til menighetsarbeidet

Torsdag, 13. april: Skjærtorsdag
Sannidal Bokollektiv kl. 15.00 (?) Gudstjeneste. Michael Wohlenberg

Fredag, 14.april: Langfredag
Sannidal kirke kl. 11.00: Pasjonsgudstjeneste. Michael Wohlenberg.

16.april: Påskedag - Påskefrokost i Kirkestua kl. 08.30.
Sannidal kirke kl.10.00: Høytidsgudstjeneste. Michael Wohlenberg. Dåp.
Offer til Prosjekt Sosial innsats i Bangkok,
Nådehjemmet

Mandag 17. april: 2. påskedag:
Kjølebrønd bedehus kl.11.00: Gudstjeneste. Michael Wohlenberg.
Offer til Prosjekt Sosial innsats i Bangkok -
Nådehjemmet

23.april: 2. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.19.00: Ung Messe. Samtale med konfirmantene.
Michael Wohlenberg. Kollekt til menighetsarbeidet

30. april: 3. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.11.00: Gudstjeneste. Bente Heibø Modalsli.
Offer til Gautefall fjellkirke


Med forbehold om endringer.