Gudstjenester fremover.Oppdatert 12.08.14

AUGUST3. august: 8. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 13.00. Gudstjeneste. Dåp.
Michael Wohlenberg. Offer til Prosjekt Funksjonshemmede på El Alto

17. august: 10. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00. Gudstjeneste. Michael Wohlenberg
Offer til KRIK, Sannidal/Kragerø

24. august: 11. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00. Gudstjeneste. Michael Wohlenberg
Gullkonfirmanter. Dåp. Offer til menighetsarbeidet

SEPTEMBER7.september: 13. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Konfirmantpresentasjon. Dåp.
Offer til menighetsarbeidet

21. september: 15. s. i treenighetstiden
Sannidal friluft kl.11.00
Michael Wohlenberg
Speidernes natursti

28. september: 16. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste og
høsttakkefest
Michael Wohlenberg
Dåp. Offer og salg - Prosjekt funksjonshemmede i El Alto

OKTOBER5.oktober: 17. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.18.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til menighetsarbeidet

Lørdag 18.oktober
Sannidal kirke fra kl. 10.00
Konfirmantdag.

19.oktober: 19. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste
Michael Wohlenberg
Utdeling av 4-årsbøker
Offer til Søndagsskolen i Telemark

26.oktober: 20. søndag i treenighetstiden – Bots- og bønnedag (OBS: Vintertid)
Sannidal kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband

NOVEMBER2. november: Allehelgensdag
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til menighetsarbeidet

16.november: 23. s. i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.13.00
Michael Wohlenberg
Offer til Gautefall Fjellkirke

19-23.11. Bispevisitas i Kragerø – Skåtøy – Levangsheia – Helle – Sannidal

23. november: Kristi kongedag – siste i kirkeåret
Sannidal kirke kl.18.00
Lysmesse
Michael Wohlenberg
Konfirmantene
Kollekt til menighetsarbeidet

30. november: 1. søndag i advent
Sannidal kirke kl.11.00
LysVåken-gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til menighetsarbeidet

DESEMBER7. desember: 2. søndag i advent
Sannidal kirke kl.11.00 el 18.00
Adventsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø

14.desember: 3. søndag i advent
Sannidal kirke kl.17.00
Julesang
Michael Wohlenberg
Kollekt til barne- og ungdomskor og
korps

Onsdag, 24.desember: Julaften
Sannidal bokollektiv kl.11.00
Sannidal omsorgsbolig kl.1145
Gudstjenester v/ Michael Wohlenberg

Sannidal kirke kl.15.00
Familiegudstjeneste
Michael Wohlenberg
Kollekt til Kirkens Nødhjelp

Torsdag, 25.desember: Juledag
Sannidal kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til Det norske Misjonsselskap

Med forbehold om endringer

Med forbehold om endringer


Med forbehold om endringer.