Gudstjenester fremover.Oppdatert 01.01.16

2016


JANUAR


Fredag 1. januar
Sannidal kirke er åpen fra kl. 21 -22. Kveldsbønn kl. 21.30

3.januar: Kristi åpenbaringsdag
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Nattverd
Offer til Norsk Luthersk Misjonssamband

Onsdag 6. januar
Mo bedehus kl. 18.00
Helligetrekongers-fest

Torsdag 14. januar
Sannidal kirke kl. 19.30: Salmekveld
Michael Wohlenberg
Tema: Vintersalmer og åpenbaringstid

17.januar: 3. søndag i åpenbaringstiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste. Michael Wohlenberg.
Dåp. Offer til Det norske Bibelselskap

24.januar: Såmannssøndag
Gautefall Fjellkirke kl. 15.00
Ung Messe. Michael Wohlenberg
Offer til Gautefall Fjellkirke
(KRIK og SMUK på Gautefall)

31. januar: Kristi forklarelsesdag
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til menighetsarbeidet
Menighetens årsmøte etter gudstjenesten

FEBRUAR


7.februar: Fastelavnssøndag
Sannidal kirke kl.11.00
Lys Våken gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Juntos – Sannidal Soul Children
Offer til menighetsarbeidet

Onsdag 10. februar: Askeonsdag
Sannidal kirke kl. 19.30.
Salmekveld
Michael Wohlenberg
Tema : Askeonsdag og fastetid.
Menighetskoret Laudate

21.februar: 2. søndag i fastetiden Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til Kirkens SOS i Telemark

MARS6.mars: 4. søndag i fastetiden
Jambakkmyra kl.12.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg

Torsdag 10.mars
Sannidal kirke kl. 19.30. Salmekveld
Michael Wohlenberg
Tema: En salmevandring gjennom påskeuka

Tirsdag 15.mars: Fasteaksjon

20.mars : Palmesøndag
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste. Michael Wohlenberg
Offer til menighetsarbeidet

Torsdag 24. mars: Skjærtorsdag
Sannidal kirke kl. 19.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø

27. mars: Påskedag
Sannidal kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til Prosjekt Sosial innsats i Bangkok - Nådehjemmet

Mandag, 28.mars: 2. påskedag
Kjølebrønd bedehus kl.11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til Prosjekt Sosial innsats i Bangkok - Nådehjemmet

APRIL3.april: 2.søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste. Michael Wohlenberg
Offer til Søndagsskolen i Telemark

Onsdag 13. april
Sannidal kirke kl. 19.30
Salmekveld
Michael Wohlenberg
Påsketid og våren.
Menighetskoret Laudate

17.april: 4. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til KRIK – Sannidal og Kragerø

24.april: 5. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.19.00
Ung Messe. Samtale med konfirmantene.
Michael Wohlenberg. Kollekt til menighetsarbeidet

MAI


1.mai: 6. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.09.00
Gudstjeneste. Michael Wohlenberg
Offer til menighetsarbeidet

Torsdag 5. mai: Kristi Himmelfartsdag
Sannidal. Friluft? Institusjon?

Lørdag 7. mai.
Sannidal kirke kl. 13.00:
Konfirmasjonsgudstjeneste
Michael Wohlenberg
Kollekt til menighetsarbeidet

8. mai: Søndag før pinse

15.mai: Pinsedag
Sannidal kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste. Michael Wohlenberg
Offer til Prosjekt Funksjonshemmede i El Alto

Mandag, 16. mai: 2. pinsedag
Stangnes kl.12.00
Friluftsgudstjeneste felles med Levangsheia menighet
Michael Wohlenberg. Offer til Gautefall Fjellkirke

Tirsdag, 17.mai: Grunnlovsdag.
Sannidal kirke kl.11.00
Familiegudstjeneste
Michael Wohlenberg
Sannidal kirkes barnekor
Kollekt til speiderne i Sannidal

29.mai: 2.søndag i treenighetstiden Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste
Michael Wohlenberg
Offer til Normisjon i TelemarkMed forbehold om endringer