Gudstjenester fremover.Oppdatert 13.03.14

MARS16.mars: 2.søndag i fastetiden
Sannidal kirke kl. 11.00. Gudstjeneste. Michael Wohlenberg
Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø

29.mars: Sannidal kirke kl. 18.00.
VICTORY. Musikal med Soul Teens i Sannidal og Porsgrunn.
Kollekt.

30.mars: 4. søndag i fastetiden
Sannidal kirke kl.11.00. Familiegudstjeneste. Michael Wohlenberg
Sannidal kirkes barnekor. Offer til menighetsarbeidet.

APRIL6.april: 5. søndag i fastetiden
Sannidal kirke kl.11.00. Michael Wohlenberg
Offer til menighetsarbeidet

Torsdag, 17. april: Skjærtorsdag
Sannidal kirke kl. 19.00. Nattverdgudstjeneste. Michael Wohlenberg
Offer til Kirkens SOS i Telemark

Søndag, 20.april: Påskedag
Sannidal kirke kl.11.00. Høytidsgudstjeneste. Michael Wohlenberg
Nattverd. Offer til Prosjekt Sosial innsats i Bangkok

Mandag, 21.april: 2. påskedag
Kjølebrønd bedehus kl.11.00. Gudstjeneste. Michael Wohlenberg
Kjølebrønd Blåsegruppe. Offer til Prosjekt Sosial innsats i Bangkok

Lørdag 26. april. Kragerøpilegrimene. Samling i Sannidal kirke og tur i nærområdet, kl. 15 -17.

27.april: 2. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.19.00. Ung Messe. Michael Wohlenberg
Samtale med konfirmantene. Juntos. Nattverd.
Kollekt til menighetsarbeidet

MAI4.mai: 3. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.11.00. Konfirmasjonsgudstjeneste. Michael Wohlenberg
Kollekt til menighetsarbeidet

Lørdag, 17.mai: Grunnlovsdag
Sannidal kirke kl.11.00 Familiegudstjeneste. Michael Wohlenberg
Sannidal kirkes barnekor. Kollekt til speiderne i Sannidal

Søndag 18. mai. 5.søndag i påsketiden. Sannidal bokollektiv kl. 11.00
Gudstjeneste. Michael Wohlenberg.

25.mai: 6. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.11.00. Gudstjeneste. Michael Wohlenberg
Offer til Normisjon i Telemark

Onsdag, 28.mai:
Dagen før Kristi himmelfartsdag
Kirkedalen i Sannidal kl. 19.00. Kveldssang ved bekken,
Michael Wohlenberg. Kollekt til menighetsarbeidet

JUNI1.juni: Søndag før pinse
Sannidal kirke kl. 11.00. Gudstjeneste. Michael Wohlenberg
Offer til menighetsarbeidet

8.juni: Pinsedag
Sannidal kirke kl 11.00. Høytidsgudstjeneste. Michael Wohlenberg
Offer til Prosjekt Funksjonshemmede i El Alto

Mandag, 9.juni: 2. pinsedag
Stangnes kl.12.00
Friluftsgudstjeneste sammen med Levangsheia menighet.
Michael Wohlenberg. Offer til Gautefall Fjellkirke

15.juni: Treenighetsdagen / 1. søndag i treenighetstiden
Gautefall Fjellkirke kl. 12.00
Fellesgudstjeneste for alle menighetene i prostiet.

22.juni: 2. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00. Gudstjeneste. Harald Gulstad
Offer til Skjærgårds Music and Mission

JULI6. juli: 4. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 11.00. Gudstjeneste. Bente Heibø Modalsli
Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø

20. juli: 6. søndag i treenighetstiden / Aposteldagen
Sannidal kirke kl. 09.00 el. 13.00
Gudstjeneste. Michael Wohlenberg. Offer til menighetsarbeidet

27. juli: 7. søndag i treenighetstiden (Olsok)
Sannidal bygdetun kl. 11.00. Olsokgudstjeneste
Michael Wohlenberg. Offer til menighetsarbeidet

AUGUST3. august: 8. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl. 09.00 el. 13.00. Gudstjeneste
Michael Wohlenberg. Offer til Prosjekt Funksjonshemmede på El Alto

17. august: 10. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00. Gudstjeneste. Michael Wohlenberg
Offer til KRIK, Sannidal/Kragerø

24. august: 11. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00. Gudstjeneste. Michael Wohlenberg
Gullkonfirmanter. Offer til menighetsarbeidet

Med forbehold om endringer.
Med forbehold om endringer


Med forbehold om endringer.