Gudstjenester fremover.


Oppdatert 10.05.17

2017
MAI

Lørdag, 6. mai:
Sannidal kirke kl.13.00.
Konfirmasjonsgudstjeneste.
Mecky Wohlenberg. Kollekt til menighetsarbeidet

Torsdag 11. mai:
Sannidal kirke kl. 18.00
Bursdagfest/vårkonsert!
JUNTOS 10 ÅR!
Konsert sammen med Sannidal kirkes barnekor.
Kollekt ved utgangen til orgelfondet.
Saft, kaffe og kaker i våpenhuset.

14.mai: 5. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl. 11.00
Gudstjeneste.
Arne Lund. Dåp. Nattverd. Offer til KRIK – Sannidal og Kragerø

Onsdag, 17.mai: Grunnlovsdag
Sannidal kirke kl. 11.15:
Familiegudstjeneste.
Mecky Wohlenberg. Sannidal kirkes barnekor. Kollekt til Speiderne i Sannidal

21.mai: 6. søndag i påsketiden
Sannidal kirke kl.11.00
Gudstjeneste.
Mecky Wohlenberg. Dåp. Offer til Normisjon i Telemark,

JUNI
4.juni: Pinsedag
Sannidal kirke kl.11.00
Høytidsgudstjeneste.
Mecky Wohlenberg. Offer til Prosjekt Funksjonshemmede i Bolivia.

Mandag, 5.juni: 2. pinsedag
Stangnes kl.12.00.
Fellesgudstjeneste Levangsheia og Sannidal sokn.
Bente Heibø Modalsli. Offer til Gautefall fjellkirke

11.juni: Treenighetsdagen / 1. i tre.tiden
Gautefall fjellkirke kl. 12.00
Fellesgudstjeneste for alle menighetene i prostiet. Gunnar Prestegård taler.

18.juni: 2. søndag i treenighetstiden
Sannidal kirke kl.11.00.
Gudstjeneste.
Mecky Wohlenberg. Offer til Skjærgårds Music and Mission

25.juni: 3. søndag i treenighetstiden (eller St.Hans)
Kroken kyrkje kl. 11.00
Felles gudstjeneste for Kroken og Sannidal.
Mecky Wohlenberg

Med forbehold om endringer.