Dette skjer i Sannidal menighet
Tirsdag : Ungdomskoret Juntos - Konfirmanter
Onsdag : Onsdagsklubben på Mo bedehus - Menighetskoret Laudate - KRIK på Sannidal Samfunnshus
Torsdag : Sannidal kirkes barnekor - Bønn mot natten i Sannidal kirke kl. 21.30
Fredag : SMUK SannidalMenighetsUngdomsKlubb
Søndag : Gudstjeneste 3 søndager i måneden

Se kalender og gudstjenesteliste for mer informasjon
Kveldsbønn
Gullkonfirmanter 2014


Årets gullkonfirmanter i Sannidal kirke.

Foran fra venstre sitter: Turid Lindheim, Sonja Skarvang, Bjørg Skogheim, sokneprest Michael Wohlenberg, Marit Halvorsen, Inga Mary Skarpodde og Liv Turid Østland.
Andre rad fra venstre: Birgit Kristine Hesthagen, Evelyn Synnøve Wilberg Schulze, Margrete Tveitereid Søyland, Kari Sandland, Berit Naas Johansen, Anne Helene Mostad og May Buen.
Tredje rekke fra venstre: Dag Kristian Berthelsen, Hans Sandland, Eilert Torolf Wåsjø, Jan Arnfinn Kilen, Knut Harald Lindheim, Karl Øyvind Lindheim, Gunnar Mastereid og Arne Frank Lønne.
Bak fra venstre: Ole Andrè Enggrav, Alfred Eikehaug, Ingebret Tollef Flatland, Tore Sørdalen, Tor Martin Modøl, Jens Barland og Arne Jacob Moe.

Foto: Fotograf Jan Hasseleid
Semesteroppstart
Nye konfirmanter samles i Sannidal kirke tirsdag 19. august rett etter skoletid.

Juntos begynner med sine øvelser samme dag kl. 18.00 - 19.30 i Sannidal kirke. Alder : 10+

KRIK starter opp på Samfunnshuset onsdag 20. august kl. 19.00.
Barnekoret øver i Kirkestua torsdager fra kl. 17.30 - 18.30. Første øvelse torsdag 21. august. Alder: 4 - 9 år

Og fredag 22. august er SMUK i gang igjen. I Kirkestua fra kl. 19.00 -23.00. For alle fra 8.klasse og oppover. Denne kvelden er det forøvrig grillfest....

Laudate begynner øvelsene i Kirkestua onsdag 27. august , fra kl. 19.00 - 21.00.
Bønn for Irak og Syria
Her er deler av bønnen som ble bedt i kirken i dag - søndag 14. august. Bønnelapper ble delt ut - lest og festet til et kors. Bønnen er skrevet over Salme 139.

Allmektige Gud, ingenting er skjult for deg. Ingen steder kan mennesket flykte fra ditt ansikt. Du er i himmelen, og du er i dødsriket. Takk for at du ser alt og alle. Vend ditt øre mot oss og hør hva som ligger oss tungt på hjertet i dag.

Nådens Gud, Jesus Kristus, du som kjenner menneskenes liv og jordens smerte, send hjelpere til alle som nå er i nød. Gi alle mennesker av god vilje mot og evne til å stå opp for dem som lider i Syria og Irak. Du som skapte menneskene i ditt bilde, kom oss til hjelp når gudsbildet blir krenket og mennesker lider og dør.

Rettferdighetens Gud, vi ber om at voldsmenn og mordere må svare for sine onde handlinger. La rettferdigheten seire og de som har forbrutt seg mot menneskeverdet bli stilt til ansvar. Reis opp dine folk i Syria og Irak, alle som nå hånes og ydmykes og utsettes for overgrep og vold. Gi dem en ny dag og et nytt liv.

Barnas Gud, du kjenner hvert eneste av de talløse barn som lider i Syria og Irak. Vi tror at du gråter og raser i harme over den råskap de utsettes for. Hvor lenge skal det fortsette? Hvor lenge skal barna være skjult av mørket? Vår bønn er et rop.

Forsoningens Gud, vi lengter etter den dagen da du skal bringe alle folk og land sammen – og føre dem til forsoning med hverandre og med deg. Hjelp oss å arbeide for deg, i lengsel etter din fullkomne dag.

Allmektige Gud, du kjenner våre hjerter og tanker. Du ser alt det som mørket nå skjuler. Men mørket er ikke mørkt for deg, ditt hellige øye gjennomstråler alt med guddommelig lys. Hjelp oss å se verden slik du ser den. La oss få bære ditt lys inn i verden, som et hellig tegn på din kjærlighet, frelse og forsoning.
I Faderens, Sønnens og Den hellige ånds navn. Amen.


Lina Sandell - gudstjeneste
Søndag 6.juli preges gudstjenesten i Sannidal kirke av Lina Sandells salmer og livshistorie.
Lina Sandell (1832 - 1903) var dikter, teolog, forfatter og salmeforfatter.
Hun skal ha skrevet over 1700 sanger, dikt og salmer - blant dem Ingen er så trygg i fare, Blott en dag og Bred dina vida vingar. Disse salmene og flere til står på programmet søndag.
Det er prost Bente Heibø Modalsli som har gudstjenesten denne dagen. Det feires nattverd, og det blir også anledning til å gi en gave til Kirkens Bymisjon i Kragerø.
Velkommen til gudstjeneste i Sannidal kirke - søndag 6. juli kl. 11.00 !

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next >>