KONFIRMANTER 2015


1.rekke(foran)fra venstre: Stina Clausen Frøvik, Martine Jacobsen Milett, Amalie Kolberg, Kaja Ramberg Herregården og Oda Marie Moe.
2. rekke fra venstre: Carina Fossen Haugeto, Eline Tangen, sokneprest Michael Wohlenberg, Eline Wåsjø og Emily Karine Hoel Rinde.
3.rekke fra venstre: Sveinung Skilbrei, Kristoffer Støen Myhre, Knut Skarvang Øverland, Endre Tangen, Jacob Hikaru Ludvigsen, Elvin Andreas Pedersen og Mathias Lintvedt Hop.
4. rekke fra venstre: Gjøran Fossen, Benjamin Johansson Nilsen, Einar Clausen Frøvik, Tommy Stålstrøm Dalen, Oliver Farsjø, Sebastian Jørgensen og Markus Wohlenberg.
KONFIRMANTER I SANNIDAL KIRKE 2015

Lørdag 2. mai kl. 13.00


Tommy Stålstrøm Dalen
Oliver Farsjø
Carina Fossen Haugeto
Mathias Lintvedt Hop
Sebastian Jørgensen
Jacob Hikaru Ludvigsen
Martine Jacobsen Milett
Benjamin Johansson Nilsen
Sveinung Skilbrei
Eline Tangen
Endre Tangen
Knut Skarvang Øverland
Eline Wåsjø

Søndag 3. mai kl. 11.00


Gjøran Fossen
Einar Clausen Frøvik
Stina Clausen Frøvik
Kaja Ramberg Herregården
Amalie Kolberg
Oda Marie Moe
Kristoffer Støen Myhre
Elvin Andreas Pedersen
Emily Karine Hoel Rinde
Markus Wohlenberg

Fra PÅSKENS GUDSTJENESTER


Klassisk musikk ved gudstjenesten langfredag.
Kristin og Mecky Wohlenberg, Robert og Karolina Czyz."Dine hender er fulle av blomster, hvem var det du tenkte å gi dem til?
Mine blomster var plukket til Jesus. Graven fant jeg tom, Han var ikke der."

Fra 1. påskedagsgudstjenesten :
Solveig, Ragna, Tomine, Erle, Margrete og Hanna.

PÅSKENS GUDSTJENESTER


Palmesøndag – 29. mars
Sannidal kirke kl. 11.00. Gudstjeneste v/Michael Wohlenberg
Offer til menighetsarbeidet

Langfredag - 3. april .
Sannidal kirke kl. 09.00
Pasjonsgudstjeneste v/ Michael Wohlenberg.
Klassisk musikk v/kvartett.
Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø

Sannidal Bokollektiv kl. 16.00
Nattverdgudstjeneste v/Michael Wohlenberg.

Påskeaften- lørdag 4.april
Sannidal omsorgsboliger kl. 11.00.
Andakt v/ Michael Wohlenberg

1. påskedag – søndag 5.april
Sannidal kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste v/Michael Wohlenberg
Nattverd. Offer til misjonsprosjektet Sosial innsats i Bangkok

2. påskedag – mandag 6. april
Kjølebrønd bedehus kl. 11.00
Gudstjeneste v/Michael Wohlenberg
Kjølebrønd Blåsegruppe.
Offer til misjonsprosjektet Sosial innsats i Bangkok

Velkommen til gudstjeneste !

PÅSKEVANDRING

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Next >>