Lekmannsgudstjeneste
Søndag 26. juni kl. 11 er det lekmannsgudstjeneste i Sannidal kirke. Skjønt, det er flere kvinner enn menn som er med på ulikt vis under denne gudstjenesten.....
Jorunn Lien, områdearbeider i Det norske Misjonsselskap, deler tanker over dagens tekst. Jorunn vil også fortelle fra arbeidet ved Nådehjemmet i Thailand, og offeret denne dagen går til nettopp dette.
Tom Einar Andersen og Kristin Wohlenberg er musikere, på hhv piano og fløyte, og ellers deltar Berit Skilbrei og Beatriz Lindheim.
Velkommen til gudstjeneste!
SISTE GUDSTJENESTE MED HALLO KRAGERØ
Søndag 29. mai 2016 blir gudstjenesten i Sannidal kirke for aller siste gang overført på Hallo Kragerø. Lokalradioen gir seg etter 27 års virksomhet. Det er Abraham Sørdalen som står for overføringen, godt hjulpet av Kari Lien i studio på Kalstad.
Det er nattverd under gudstjenesten, og offeret denne dagen går til Normisjon i Telemark.Sentrale aktører i radioarbeidet Hallo Kragerø : Abraham Sørdalen, Håkon Nordal og Vidar Wilhelmsen. Foto: Roar Thorsen, KV
PINSE


Vakkert pyntet alter i Sannidal kirke 1. pinsedag
MORGENMESSE PÅ 1. MAI
Søndag 1.mai blir det en tidlig morgenmesse i Sannidal kirke rett etter flaggheisingen kl.08. Denne søndagen har røtter tilbake til en gammel bønnedag fra middelalderen. Første mai var den ”lille gangdagen” der prest og menighet gikk i prosesjon rundt åkrene for å be for jordens grøde. I Sannidal kirke takker vi Gud for våren, vi ber for bygda og verden, og vi markerer at det er 1. mai dagen. De som blir med på denne vårmessen, vil oppleve at vi denne dagen synger alle vers av ”No livnar det i lundar”.

Etter gudstjenesten inviteres alle til frokost i Kirkestua.

Velkommen til kirken kl. 8.00!
Konfirmasjon
KONFIRMANTER I SANNIDAL KIRKE - lørdag 7. mai 2016 kl. 13.00

Rebecka Andrea Andersen
Samuel Sule Andersen
Tomas Barland
Hannah Skauen Bertelsen
Truls Moi Felle
Kjetil Fjellheim
Martine Eilertsen Hulløen
Olav Bråtane Lemvik
Ida Wehus Pedersen
Håvard Holte Robertsen
Ørjan Hansen Rødelv
Thea Snøås
Mari Sørdalen
Sindre Bergslien Svendsen
Johanne Thorsen
Christian Vindfjell-Rendtler
Kaia Øverland
Malene Elefskås Aardalen

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next >>