KONFIRMANTER I SANNIDAL KIRKE 2015

Lørdag 2. mai kl. 13.00


Tommy Stålstrøm Dalen
Oliver Farsjø
Carina Fossen Haugeto
Mathias Lintvedt Hop
Sebastian Jørgensen
Jacob Hikaru Ludvigsen
Martine Jacobsen Milett
Benjamin Johansson Nilsen
Sveinung Skilbrei
Eline Tangen
Endre Tangen
Knut Skarvang Øverland
Eline Wåsjø

Søndag 3. mai kl. 11.00


Gjøran Fossen
Einar Clausen Frøvik
Stina Clausen Frøvik
Kaja Ramberg Herregården
Amalie Kolberg
Oda Marie Moe
Kristoffer Støen Myhre
Elvin Andreas Pedersen
Emily Karine Hoel Rinde
Markus Wohlenberg

Fra PÅSKENS GUDSTJENESTER


Klassisk musikk ved gudstjenesten langfredag.
Kristin og Mecky Wohlenberg, Robert og Karolina Czyz."Dine hender er fulle av blomster, hvem var det du tenkte å gi dem til?
Mine blomster var plukket til Jesus. Graven fant jeg tom, Han var ikke der."

Fra 1. påskedagsgudstjenesten :
Solveig, Ragna, Tomine, Erle, Margrete og Hanna.

PÅSKENS GUDSTJENESTER


Palmesøndag – 29. mars
Sannidal kirke kl. 11.00. Gudstjeneste v/Michael Wohlenberg
Offer til menighetsarbeidet

Langfredag - 3. april .
Sannidal kirke kl. 09.00
Pasjonsgudstjeneste v/ Michael Wohlenberg.
Klassisk musikk v/kvartett.
Offer til Kirkens Bymisjon i Kragerø

Sannidal Bokollektiv kl. 16.00
Nattverdgudstjeneste v/Michael Wohlenberg.

Påskeaften- lørdag 4.april
Sannidal omsorgsboliger kl. 11.00.
Andakt v/ Michael Wohlenberg

1. påskedag – søndag 5.april
Sannidal kirke kl. 11.00
Høytidsgudstjeneste v/Michael Wohlenberg
Nattverd. Offer til misjonsprosjektet Sosial innsats i Bangkok

2. påskedag – mandag 6. april
Kjølebrønd bedehus kl. 11.00
Gudstjeneste v/Michael Wohlenberg
Kjølebrønd Blåsegruppe.
Offer til misjonsprosjektet Sosial innsats i Bangkok

Velkommen til gudstjeneste !

PÅSKEVANDRING
Fasteaksjonen 2015
FASTEAKSJONEN 2015
I kriser er vann kritisk!
Tradisjonen tro går Kirkens Nødhjelps fasteaksjon av stabelen uken før palmesøndag - i perioden 22. - 24. mars. Vann og klima er tema for årets aksjon.
Ta godt imot konfirmantene som er bøssebærere her i Sannidal! Og husk kontanter….

Eksempler på hva din støtte er verdt:
• 200 kroner kan gi ett menneske varig tilgang til rent vann.
• 400 kroner gir flomsikring av et hus.
• 1000 kroner kan gi hygienepakker til fem familier. I katastrofer tar epidemier mange liv. Barn er spesielt utsatt!

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Next >>