Sannidal kirke
Denne flotte akvarellen har Sannidal menighet fått i gave av Randi Egeland.


Adventsgudstjeneste
Litt preget av stundens alvor...
4-åringer fikk bok ved gudstjenesten i Sannidal kirke søndag 30. november.

Kveldsbønn
Gullkonfirmanter 2014


Årets gullkonfirmanter i Sannidal kirke.

Foran fra venstre sitter: Turid Lindheim, Sonja Skarvang, Bjørg Skogheim, sokneprest Michael Wohlenberg, Marit Halvorsen, Inga Mary Skarpodde og Liv Turid Østland.
Andre rad fra venstre: Birgit Kristine Hesthagen, Evelyn Synnøve Wilberg Schulze, Margrete Tveitereid Søyland, Kari Sandland, Berit Naas Johansen, Anne Helene Mostad og May Buen.
Tredje rekke fra venstre: Dag Kristian Berthelsen, Hans Sandland, Eilert Torolf Wåsjø, Jan Arnfinn Kilen, Knut Harald Lindheim, Karl Øyvind Lindheim, Gunnar Mastereid og Arne Frank Lønne.
Bak fra venstre: Ole Andrè Enggrav, Alfred Eikehaug, Ingebret Tollef Flatland, Tore Sørdalen, Tor Martin Modøl, Jens Barland og Arne Jacob Moe.

Foto: Fotograf Jan Hasseleid
Semesteroppstart
Nye konfirmanter samles i Sannidal kirke tirsdag 19. august rett etter skoletid.

Juntos begynner med sine øvelser samme dag kl. 18.00 - 19.30 i Sannidal kirke. Alder : 10+

KRIK starter opp på Samfunnshuset onsdag 20. august kl. 19.00.
Barnekoret øver i Kirkestua torsdager fra kl. 17.30 - 18.30. Første øvelse torsdag 21. august. Alder: 4 - 9 år

Og fredag 22. august er SMUK i gang igjen. I Kirkestua fra kl. 19.00 -23.00. For alle fra 8.klasse og oppover. Denne kvelden er det forøvrig grillfest....

Laudate begynner øvelsene i Kirkestua onsdag 27. august , fra kl. 19.00 - 21.00.

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next >>