PINSE


Vakkert pyntet alter i Sannidal kirke 1. pinsedag
MORGENMESSE PÅ 1. MAI
Søndag 1.mai blir det en tidlig morgenmesse i Sannidal kirke rett etter flaggheisingen kl.08. Denne søndagen har røtter tilbake til en gammel bønnedag fra middelalderen. Første mai var den ”lille gangdagen” der prest og menighet gikk i prosesjon rundt åkrene for å be for jordens grøde. I Sannidal kirke takker vi Gud for våren, vi ber for bygda og verden, og vi markerer at det er 1. mai dagen. De som blir med på denne vårmessen, vil oppleve at vi denne dagen synger alle vers av ”No livnar det i lundar”.

Etter gudstjenesten inviteres alle til frokost i Kirkestua.

Velkommen til kirken kl. 8.00!
Konfirmasjon
KONFIRMANTER I SANNIDAL KIRKE - lørdag 7. mai 2016 kl. 13.00

Rebecka Andrea Andersen
Samuel Sule Andersen
Tomas Barland
Hannah Skauen Bertelsen
Truls Moi Felle
Kjetil Fjellheim
Martine Eilertsen Hulløen
Olav Bråtane Lemvik
Ida Wehus Pedersen
Håvard Holte Robertsen
Ørjan Hansen Rødelv
Thea Snøås
Mari Sørdalen
Sindre Bergslien Svendsen
Johanne Thorsen
Christian Vindfjell-Rendtler
Kaia Øverland
Malene Elefskås Aardalen
Familiegudstjeneste
Lørdag 2. april samles barne- og ungdomskor fra Helle og Sannidal til seminar i Sannidal kirke. Det er Minikoret og Angels fra Hellekirken, og barnekoret og Juntos fra Sannidal kirke.
Søndag får vi høre korene i familiegudstjenesten i Sannidal kirke, både enkeltvis og samlet. Korlederne Sharlene Lopez Lia, Hildegunn Wangen og Kristin Wohlenberg ønsker alle velkommen til gudstjeneste med masse flott korsang.
Det blir garantert en flott opplevelse!
Etter gudstjenesten serveres saft, kaffe og kaker i våpenhuset.
Velkommen til familiegudstjeneste i Sannidal kirke søndag 3. april kl. 11.00!!Bildet er fra seminaret som korene hadde sammen i Hellekirken i 2015.
Menighetsmøte
Søndag 31. januar blir det menighetsmøte rett etter gudstjenesten.
Årsmeldingen for 2015 blir lagt fram, og det blir anledning til kommentarer og spørsmål.
Det blir videre informasjon om påtenkt menighetstur til Bolivia i påsken 2017.

Så skal menighetsmøtet ta stilling til å innføre Salmebok 2013 til bruk i gudstjenesten.
I Sannidal menighet har vi hatt anledning til å bli kjent med den gjennom flere salmekvelder i fjor høst og dette året.

Gudstjenesten 31. januar begynner kl. 11, det er familiegudstjeneste der barnekoret synger.

Vel møtt til gudstjeneste og menighetsmøte!

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Next >>