Gullkonfirmanter


Her er gullkonfirmantene som var samlet til gudstjeneste i Sannidal kirke og etterfølgende mimresamling på Mo bedehus den 30. august.

1. rekke fra venstre: Knut Lundstrøm, Berit Marie Fossen, sokneprest Michael Wohlenberg, Åse Barland Thorsen og Anne Berit Thorsberg.
2. rekke fra venstre: Inge Kristian Bakken, Odd Heggø, Else Liv Bratlid Nilsen, Wenche Asborg Knudsen, Liv Christiansen, Kari Wastøl Nyland, Roar Thorsen og Harald Eggum.
3. rekke fra venstre: Olaf Moe, Trond Kristensen, Tellef Farsjø og Lars Støen.
4. rekke fra venstre: Roy Martin Pedersen og Øystein Lien.
Temagudstjeneste
Gudstjenesten i Sannidal kirke søndag 4. oktober kl. 11.00 har som tema Skapelsen. Fortellingsteksten som tilhører denne søndagen i kirkeåret er hentet fra skapelsesberetningen i 1. Mosebok. Gudstjenesten er en "dugnad" av flere frivillige i Sannidal menighet.
Tekstene leses av Ragna Bråtane Lemvik og Kjellfrid Nyhus. Det blir gitarmusikk til salmene ved Trond Stensvold, og Stig Bråtane Lemvik spiller på fløyte. Beatriz Lindheim deltar ved forbønnen. Gudstjenesten inneholder de vanlige ledd, bortsett fra preken i vanlig forstand. Bibeltekster og salmer får tale for seg selv. Offeret denne søndagen går til Gautefall fjellkirke. Velkommen til Sannidal kirke!
Menighetsrådsvalget
Du kan nå se resultater for menighetsrådsvalget i Sannidal sokn og alle andre sokn i Norge.
Klikk her
Gudstjeneste med gullkonfirmanter
Søndag 30.august er gullkonfirmantene invitert til gudstjeneste i Sannidal kirke og påfølgende samling på Mo bedehus. Det er 50 år og en dag siden de sto til konfirmasjon, og presten de "gikk for" var Kjell Otto Halvorsen.Vi er kommet til det som i kirkeåret kalles Vingårdssøndagen.
To barn døpes - Tuva og Elias - og det blir sang ved menighetskoret Laudate.Dette er konfirmantene i 1965. Navnene på dem kan du se i siste nummer av menighetsbladet - som ligger her på hjemmesiden.
JUNTOS - SANNIDAL SOUL CHILDRENHvis du lurer på noe kan du ta kontakt med Kristin på tlf. 906 58617.

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Next >>