Vaskedugnad i kirken!
Torsdag 18. juni fikk kirkerom og våpenhus en ekstra god vask. En god gjeng damer i sin beste alder sørget for det. Lysestaker og døpefont ble pusset, benkeputene ble renset og det ble vasket i "alle" kroker og kriker. Ute i våpenhuset ble golvet skrubbet - nå lukter det deilig av grønnsåpe der!
Takk til dere som gjør dette for kirken vår!

Vårmesse ved Sannidal kirke
Søndag 7. juni markerer Sannidal menighet skaperverkets dag.
Vi samles til gudstjeneste utenfor kirken. Der blir det fløytetoner og salmesang, mens bekken bruser i dalen og fuglene synger i lia.
Det blir nattverd, og offeret går til menighetsarbeidet. Som alltid avsluttes samlingen med en enkel kirkekaffe.

Velkommen til gudstjeneste søndag 7. juni 2015 kl. 11.00!

MUSIKALSK GUDSTJENESTE
Ved gudstjenesten i Sannidal kirke søndag 31.mai kan vi vente oss vakker musikk ved en kammerkvartett. Den består av Karolina Czyz - fløyte, Kristin Wohlenberg - fløyte, Robert Czyz - bratsj og Mecky Wohlenberg - cello.

Offeret denne søndagen går til innkjøp av den nye salmeboken som kom i 2013. Mange kjenner den og dens innhold fra maratonsendingen "Salmeboka - minutt for minutt", som ble sendt på NRK1 ved adventstid i 2014. Menighetsrådet ønsker å samle inn midler til å kjøpe inn boka - og etterhvert ta den i bruk ved gudstjenester. Hver salmebok - med Sannidal kirke innpreget på forsiden - vil koste kr. 315.


Velkommen til gudstjeneste i Sannidal kirke søndag 31.mai kl. 11!

KONFIRMANTER 2015


1.rekke(foran)fra venstre: Stina Clausen Frøvik, Martine Jacobsen Milett, Amalie Kolberg, Kaja Ramberg Herregården og Oda Marie Moe.
2. rekke fra venstre: Carina Fossen Haugeto, Eline Tangen, sokneprest Michael Wohlenberg, Eline Wåsjø og Emily Karine Hoel Rinde.
3.rekke fra venstre: Sveinung Skilbrei, Kristoffer Støen Myhre, Knut Skarvang Øverland, Endre Tangen, Jacob Hikaru Ludvigsen, Elvin Andreas Pedersen og Mathias Lintvedt Hop.
4. rekke fra venstre: Gjøran Fossen, Benjamin Johansson Nilsen, Einar Clausen Frøvik, Tommy Stålstrøm Dalen, Oliver Farsjø, Sebastian Jørgensen og Markus Wohlenberg.
KONFIRMANTER I SANNIDAL KIRKE 2015

Lørdag 2. mai kl. 13.00


Tommy Stålstrøm Dalen
Oliver Farsjø
Carina Fossen Haugeto
Mathias Lintvedt Hop
Sebastian Jørgensen
Jacob Hikaru Ludvigsen
Martine Jacobsen Milett
Benjamin Johansson Nilsen
Sveinung Skilbrei
Eline Tangen
Endre Tangen
Knut Skarvang Øverland
Eline Wåsjø

Søndag 3. mai kl. 11.00


Gjøran Fossen
Einar Clausen Frøvik
Stina Clausen Frøvik
Kaja Ramberg Herregården
Amalie Kolberg
Oda Marie Moe
Kristoffer Støen Myhre
Elvin Andreas Pedersen
Emily Karine Hoel Rinde
Markus Wohlenberg

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Next >>