Kalender
Det ligger nå en kalender på hjemmesiden - med opplysninger om det meste som skjer i menigheten. Oppdateres ytterligere dag for dag....
KRAGERØPILEGRIMENE
«Kragerøpilegrimene» er en idé om et «vandrefellesskap» med utgangspunkt i de 5 kirkene i Kragerø.
Tanken er at dette skal være et fellesskap der man kan bli bedre kjent med hverandres kirker og menigheter (Kragerø, Helle, Sannidal, Levangsheia (Støle) og Skåtøy), og hvor en i løpet av en samling og en liten overkommelig tur kan dele tanker om dagligliv, historie,kultur og tro. En samling for «hele mennesket».

Førstkommende lørdag ettermiddag er det Sannidal sin tur. Etter en samling inne i kirken tar sjefsvandrer Lars Jacob Moe oss med på tur i nærområdet.
Vel møtt i Sannidal kirke lørdag 26.april kl. 15.
Samling/tur varer to timer. Ta gjerne med nistepakke og drikke.

Påskehøytiden
Sannidal menighet ønsker velkommen til gudstjeneste i påsken.
Skjærtorsdags kveld er det nattverdgudstjeneste kl. 19.
Langfredag er det ingen gudstjeneste i Sannidal kirke. Det er derimot gudstjenester i begge nabosoknene - i Støle kirke kl. 11 og i Hellekirken kl. 18. I tillegg er det andakt på Bokollektivet i Sannidal kl. 16.
1.påskedag er det høytidsgudstjeneste i kirken kl. 11 - og tradisjonen tro deles det ut påskeliljer denne dagen.
2. påskedag spiller Kjølebrønd Blåsegruppe ved gudstjenesten på Kjølebrønd bedehus.
Musikal
Dåpsgudstjeneste
Så vakkert kan det se ut når døpefonten er pyntet med blomster.
Bildet er fra gudstjenesten i Sannidal kirke 9.mars , der Nathalie Adelaide og Jonas ble døpt.

MENIGHETSFEST!
Det er menighetsfest på Mo bedehus fredag 14. mars kl. 19.00.
Der blir det diverse innslag ved egne krefter og servering av suppe/foccacia, kaffe og kake. Det blir tatt opp kollekt for å dekke utgifter, og av hensyn til å beregne maten ber vi om påmelding til festen.
Meld på til menighetskontoret innen torsdag 6. mars - tlf. 35 99 21 97 (tirsdag og torsdag mellom 09.00 - 14.00) - 416 33056 (hele døgnet) - sannidal@kragerokirkene.no.
Velkommen!

smile

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Next >>