Menighetsmøte
Søndag 31. januar blir det menighetsmøte rett etter gudstjenesten.
Årsmeldingen for 2015 blir lagt fram, og det blir anledning til kommentarer og spørsmål.
Det blir videre informasjon om påtenkt menighetstur til Bolivia i påsken 2017.

Så skal menighetsmøtet ta stilling til å innføre Salmebok 2013 til bruk i gudstjenesten.
I Sannidal menighet har vi hatt anledning til å bli kjent med den gjennom flere salmekvelder i fjor høst og dette året.

Gudstjenesten 31. januar begynner kl. 11, det er familiegudstjeneste der barnekoret synger.

Vel møtt til gudstjeneste og menighetsmøte!

NYTTÅR 2016
Å, Gud, vårt vern i farne år, alt fremtidshåp vi vet,
vårt ly mot stormene som slår, vårt hjem i evighet!

I skyggen av din kongestol bor helgenskaren trygt,
for du er seier, du er sol:vårt hus på berg er bygt.

Før hav og høyder på ditt bud ble til, og verden var,
av evighet er du, vår Gud - vår konge og vår far.

For deg er tusenårig prakt som kvelden når den flyr,
som siste bleke nattevakt før soloppgangen gryr.

Ja, tiden er en stadig strøm: den tar oss alle med.
Snart er vi borte lik en drøm, hvem husker så vårt sted?

Å, Gud, vårt vern i farne år, alt fremtidshåp vi vet,
vær du vårt hjem mens stormen slår og så i evighet!


Norsk Salmebok 2013 , nr. 835
Norsk Salmebok (1985), nr. 757
Kirken vår


Utsikt fra kontorvinduet i Kirkestua. 15.12.2015
Gullkonfirmanter


Her er gullkonfirmantene som var samlet til gudstjeneste i Sannidal kirke og etterfølgende mimresamling på Mo bedehus den 30. august.

1. rekke fra venstre: Knut Lundstrøm, Berit Marie Fossen, sokneprest Michael Wohlenberg, Åse Barland Thorsen og Anne Berit Thorsberg.
2. rekke fra venstre: Inge Kristian Bakken, Odd Heggø, Else Liv Bratlid Nilsen, Wenche Asborg Knudsen, Liv Christiansen, Kari Wastøl Nyland, Roar Thorsen og Harald Eggum.
3. rekke fra venstre: Olaf Moe, Trond Kristensen, Tellef Farsjø og Lars Støen.
4. rekke fra venstre: Roy Martin Pedersen og Øystein Lien.
Temagudstjeneste
Gudstjenesten i Sannidal kirke søndag 4. oktober kl. 11.00 har som tema Skapelsen. Fortellingsteksten som tilhører denne søndagen i kirkeåret er hentet fra skapelsesberetningen i 1. Mosebok. Gudstjenesten er en "dugnad" av flere frivillige i Sannidal menighet.
Tekstene leses av Ragna Bråtane Lemvik og Kjellfrid Nyhus. Det blir gitarmusikk til salmene ved Trond Stensvold, og Stig Bråtane Lemvik spiller på fløyte. Beatriz Lindheim deltar ved forbønnen. Gudstjenesten inneholder de vanlige ledd, bortsett fra preken i vanlig forstand. Bibeltekster og salmer får tale for seg selv. Offeret denne søndagen går til Gautefall fjellkirke. Velkommen til Sannidal kirke!

<< Previous 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Next >>